BARVY

Určování barev u mláďat:

Hned po narození lze rozpoznat barvu oči:

Časem mláďatům tmavne pigment a lze rozeznat aguti (např. zlatá, rezavá) a neaguti (např. černá, čokoládová)

Rozdíl mezi černým a čokoládovým pigmentem: 

Želvovinová kresba: