Dědičnost v praxi

Procenta dědičnosti určitých vloh je podle tabulek pouze teoretická a v praxi může vypadat trochu jinak.

(pozn. pomlčkou je "nahrazena" alela, kterou nevíme)

Pokud sestavuji chovný pár a mám informace o rodičích, prarodičích, popř. již má jeden z rodičů potomky, kteří mi také doplnili informace o nových genech, můžu si vyzkoušet odhadnout jaké barvy, kresby a jaké druhy srst by se mi ve vrhu mohly vyloupnout.

Vlohy pro určitá zbarvení (nebo druh srsti) se dají odvodit i "zpětně" - pro rodiče podle jejich mláďat.

Pokud sestavíte pár ze dvou aguti rodičů (A- x A-) a narodí se Vám mláďata černá (aa), znamená to, že oba rodiče mají vlohu pro neaguti, jsou tedy Aa. Pokud se narodí po P- rodičích mláďata červenooká, jsou rodiče Pp. Krátkosrstí rodiče dlouhosrstých mláďat jsou Ll, atd. Nezáleží na tom kolik mláďat s recesivní vlohou se narodí.

Konkrétní příklad – mám černou krátkosrstou samici a skořicového krátkosrstého samce.

Dostupné informace o matce jsou, že má dove matku a černého dlouhosrstého otce. Naše samice je teda aaLlPp (černá s vlohou pro dlouhou srst a červené oko).

Dostupné informace o otci jsou, že je otcem dvou dlouhosrstých mláďat. Náš samec je tedy Llpp (skořicový s vlohou pro dlouhou srst).

Podle těchto informací (a nemusí být vždy přesné nebo úplné) sestavuji vzorec (pro počítání doplňuji i AA u skořicového – aguti – samce):

aaLlPp x AALlpp

AA x aa = 100% Aa – všechna mláďata budou aguti s vlohou pro neaguti

Ll x Ll = 25% LL + 50% Ll + 25% ll = čtvrtina mláďat bude krátkosrstá, polovina bude krátkosrstá s vlohou pro dlouhou srst a čtvrtina bude dlouhosrstá

Pp x pp = 50% Pp + 50% pp = polovina mláďat černooká s vlohou pro červené oči, polovina mláďat červenooká

Pokud rodiče nepřekvapí nějakými dalšími skrytými geny budu z tohoto spojení čekat zlatá (AaPp) nebo skořicová (Aapp) mláďata, ¾ krátkosrstou, ¼ dlouhosrstou.

V praxi přesné poměry barev nebo druhů srsti neexistují. Někdy se dokonce narodí méně mláďat se zbarvením, které vyšlo více pravděpodobné. To už je na přírodě jak to namíchá.