Výjimky

V postupu určování barev, popř. barev plánovaných vrhů jsou samozřejmě geny, které fungují trochu jinak. Je to žlutá (To-), stříbrná šedá (Sg-) a krémová (ee). 

Žlutá

Žlutý gen (To-) funguje jinak u samic a jinak u samců. U samic se vyskytuje jako Toto (želvovinová) nebo ToTo (žlutá) u samců pouze jako ToY (žlutá). Želvovinový samec NEEXISTUJE!

Samice dává mláďatům geny standartně (samcům i samičkám může dát To nebo to). Žlutý samec dá VŠEM samičkám To (všechny samice po žlutém samci a nežluté samici jsou želvovinové) a VŠEM samcům pouze Y.

Příklady:

A- samice (jakákoliv bez žlutého genu) x toY (samec bez žluté) = všechna mláďata bez žluté

A- samice (jakákoliv bez žlutého genu) x ToY (žlutý samec) = všechny samice želvovinové, samci bez žluté

Toto samice (želvovinová) x toY (samec bez žluté) = polovina mláďat se žlutou (želvovinové samice a žlutí samci), polovina mláďat bez žluté (samci i samice)

Toto samice (želvovinová) x ToY (žlutý samec) = samice žluté i želvovinové, samci žlutí i bez žluté.

ToTo samice (žlutá) x toY (samec bez žluté) = všechna mláďata se žlutou. Všechny samice želvovinové, všichni samci žlutí.

ToTo samice (žlutá) x ToY (žlutý samec) = všechna mláďata se žlutou. Samice žluté a všichni samci žlutí.

Pokud se nám po žlutém otci narodí samice, která nemá nikde žádný žlutý flek, vůbec to neznamená, že není želvovinová. Je, pouze se to v základní barvě ztrácí nebo je želvovinová kresba zastoupena maličko až nepatrně. I tak je žádoucí psát do rodokmenů veškeré informace, tedy i kresba želvovinová u "neželvinové" samice.

Stříbrná šedá

Na rozdíl od ostatních genů, kde se vyskytují 3 možnosti genotypů - AA, Aa  a aa, ale pouze dvě možnosti fenotypů - zlatá a černá jsou u genu Sg 3 možnosti genotypů i fenotypů. Je tedy viditelný rozdíl mezi SgSg (stříbrná šedá), Sgsg (stříbrná šedá heterozygotní) a sgsg (zlatá). Také např. mezi bílou tmavookou (eeSgSg), slonovinovou (eeSgsg) a krémovou (eesgsg). Pěkný článek na toto téma je zde https://chs-novadomus.webnode.cz/o-chovu/gen-sg/.

Krémová

Krémová je "zákeřná" v tom, že je schopná "přikrýt" barvy. Krémový křeček totiž může být jak AAee, tak aaee (popř. Aaee). I když nemá aguti znaky může tedy "záhadně" dávat aguti mláďata.