Genetický vzorec

Základní genetický vzorec křečka syrského, tedy jeho divokého zbarvení – zlatého – je:

A- B- baba BsBs C- D- Dg- dsds E- Hr- L- lglg P- Rd- Rx- sasa sgsg toto uu whwh 

Křečkaři označují zlaté křečky také ++, ale to mi ve vysvětlování vzorců a jejich kombinací nepomáhá, proto je nepoužiju.  

Jednotlivé alely mají možnosti a píší se:

alela "A"

AA - aguti

Aa - aguti s vlohou pro neaguti (černou)

aa - neaguti

alela "B"

BB - černý pigment

Bb - černý pigment s vlohou pro čokoládový pigment (rezavou)

bb - čokoládový pigment

alela "Ba"

BaBa - páskovaná

Baba - páskovaná s vlohou pro "nepásek"

baba - nepáskovaný

alela "Bs"

BsBs - bez kresby

Bsbs - bez kresby s vlohou pro bílý spodek/bíle stříkaný

bsbs - bílý spodek/bíle stříkaný

alela "C"

CC -

Ccd -

cdcd - tmavouchý albín

Cce -

cece - extrémně zředěná

alela "D"

DD - černý pigment

Dd - černý pigment s vlohou pro modrý

dd - modrý pigment

alela "Dg"

DgDg - bez tmavě šedé

Dgdg - vloha pro tmavě šedou

dgdg - tmavě šedá

alela "Ds"

DsDs - LETÁLNÍ FAKTOR - neslučitelné se životem

Dsds - kreba dominant spotted

dsds - bez kresby

alela "E"

EE - bez krému

Ee - vloha pro krémovou

ee - krémová

alela "Hr"

HrHr - se srstí

Hrhr - vloha pro bezsrstost

hrhr - bez srsti

alela "L"

LL - krátká srst

Ll - krátká srst s vlohou pro dlouhou

ll - dlouhá srst

alela "Lg"

LgLg - LETÁLNÍ FAKTOR - neslučitelné se životem

Lglg - světle šedá

lglg - bez světle šedé

alela "P"

PP - černé oči

Pp - černé oči s vlohou pro červené

pp - červené oči

alela "Rd"

RdRd - bez kresby

Rdrd - vloha pro recesivní strakatost

rdrd - recesivně strakatá

alela "Rx"

RxRx - rovná srst

Rxrx - rovná srst s vlohou pro kudrnatou (rex) srst

rxrx - kudrnatá (rex) srst

alela "Sa"

SaSa - double satén

Sasa - satén

sasa - nesatén

alela "Sg"

SgSg - stříbrná šedá (homozygotní)

Sgsg - stříbrná šedá (heterozygotní)

sgsg - bez stříbrné šedé

alela "To"

ToTo - žlutá (samice)

Toto - želvovinová (samice)

ToY - žlutý (samec)

toto - bez žluté

alela "U"

UU - sazovitá

Uu - sazovitá s vlohou pro nesazovitost

uu - bez kresby

alela "Wh"

WhWh - SEMILETÁLNÍ FAKTOR, takový jedinec je slučitelný s životem, ale je postižený  

Whwh - šiml

whwh - bez kresby

Takto dlouhý vzorec se nikdy neuvádí. Pokud jím chci popsat barvu (a další vlastnosti týkající se srsti) uvedu jen geny pro ty vlastnosti důležité, např. dove křeček je aapp (neaguti s červenýma očima) nebo skořicový dominantně tečkovaný je Dsdspp (dominantně tečkovaný a červené oči).