Heterozygot x homozygot

Od rodičů mládě dostane po jedné alele. Každý jedinec má tedy v jednom znaku dvě písmenka. Většinou jsou tři možnosti PP, Pp nebo pp.

Homozygot má oba geny stejné – tedy PP nebo pp.

Heterozygot má každý gen jiný – tedy Pp.

Homozygot tedy nemá vlohu pro jinou možnost v genu, heterozygot ano. V tomto případě mluvím o heterozygotovi pro červené oko (P černé oko p červené oko).